Contoh SK Bendahara BOS


SURAT KEPUTUSAN KEPALA MTsS AL - FATA PASIR AGUNG
NOMOR : 01 / 1.4/MTs-AF/KPTS/III/2010

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SISWA
MTsS AL - FATA PASIR AGUNG
KEPALA MTsS AL - FATA PASIR AGUNG

Menimbang                     :  Bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan  sekolah yang lancar , transparan dan bertanggung jawab maka perlu ditetapkan seorang bendahara   Bantuan Operasional Siswa MTsS Al - Fata Pasir Agung .

Mengingat                       : 1.   Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
                                          2.   Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan   Nasional.
                                          3.   Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
                                          4.   Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Menengah
                                          5.   Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 48 / 1993      

Memperhatikan               : 1.   Hasil keputusan Rapat Majelis Guru dengan Kepala MTsS Al - Fata Pasir Agung  tanggal 01 Maret 2010.

M E M U T U S K A N
Menetapkan                    :
Pertama                           :        Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Bendahara Bantuan Operasional Siswa pada MTsS Al - Fata Pasir Agung.
Kedua                             :        Dalam melaksanakan tugasnya guru yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala MTsS Al - Fata Pasir Agung.
Ketiga                             :        Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan . dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                                            KEPALA
                                                                                                       B A S Y U N I ,S.Ag
                                                                                                     Tembusan YTH :
  1. Kepala Kantor BRI Unit .Pasir Pengaraian
  2. Ketua Komite Madrasah
  3. Ketua Yayasan Al - Fata
  4. Arsip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lampiran                 :     Surat Keputusan Kepala MTsS Al – Fata Pasir Agung
         NOMOR        :     01 / 1.4/MTs-AF/KPTS/III/2010    
         TANGGAL     :     01 Maret  2010
         TENTANG     :     PENUNJUKAN BENDAHARA BOS MTsS Al – Fata Pasir Agung
           
NO
N A M A
TTL
JENIS KELAMIN
IJASAH TERAKHIR
TUGAS TAMBAHAN
KET
1
2
3
4
5
6
8
1.
M U K H L I S ,SHI
Teluk Kabung,
13 Juni 1983
Laki - laki
S1
Bendahara
BOS
MTsS Al - Fata Bangun Purba


Share on :

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment

Silahkan ketikkan komentar anda disini